SUOMI

Kauppakeskus Itis, jossa on 94 000 neliömetriä liiketilaa, on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Wereldhave omistaa kokonaan sekä rakennukset että tontit.

TULOKSET JA ARVONMÄÄRITYS

Suomessa tehtiin yhteensä 62 vuokrasopimusta 8 859 neliömetristä, ja vuonna 2017 käyttöaste kasvoi 1 prosenttiyksikön 96,7 prosenttiin. Vertailukelpoinen vuokratuottojen kasvu vuonna 2017 oli yhteensä 5,5 prosenttia (indeksi 0,3 %). Vuokraustoiminta oli vahvaa, ja nähtiin myös ensimmäisiä merkkejä kansainvälisten vähittäismyyjien saapumisesta Suomen markkinoille. JDSports teki sopimuksen entisestä Seppälän tilasta. Se on ketjun ensimmäinen liike Suomessa. Yhdessä Suomen ensimmäisen Imax-elokuvateatterin kanssa se kertoo, että Itis on Suur-Helsingin halutuin ostoskeskus. Muita tärkeitä tehtyjä vuokrasopimuksia olivat mm. FeelVegas ja Indecoria sekä Ego-kosmetiikkaliike.

Reguksen kanssa tehtiin vuokrasopimus 950 neliömetrin toimistotiloista Itiksen yläpuolella. Vaikka Finnkinon jatkuva remontti vaikuttaa yli 7 000 neliömetrin alueeseen ostoskeskuksen ytimessä ja hypermarkettien laajennetut aukioloajat eivät hyödytä Itistä, kävijämäärä kasvoi silti 2,6 prosenttia vuonna 2017. Tämä on vain 0,3 prosenttia alle markkinoiden keskiarvon.

Suomen-portfolion arvoksi 31.12.2017 arvioitiin 572,0 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin luku oli 565,6 miljoonaa euroa. Muutos liittyy Finnkinon elokuvateatterin yhteydessä tehtyihin investointeihin.

PORTFOLIO

Suomen-portfolioon ei tullut muutoksia vuonna 2017. Uuden elokuvateatterin rakennuttaminen Itiksen ytimeen edistyy hyvin. Purkulupa myönnettiin kesäkuussa, ja entisen Anttilan purkutyöt valmistuivat marraskuun loppuun mennessä. Finnkinon elokuvateatterin rakennuslupa myönnettiin syyskuussa ja sai lainvoiman lokakuussa 2017. Finnkinon yhdeksän salin elokuvateatterin on määrä avata ovensa vuoden 2018 lopulla. Siitä tulee Suomen ensimmäinen Imax®-teknologiaa hyödyntävä elokuvateatteri. Tiedotustilaisuus, jossa Finnkino ilmoitti päätöksestään rakentaa Imax-elokuvateatteri Itikseen, herätti paljon mediahuomiota Itistä kohtaan. Wereldhave odottaa Itiksen Finnkinon elokuvateatterin kasvattavan kävijämääriä ja myyntiä.

Projektiin liittyy joitakin liiketilojen siirtoja ja ravintolamaailman rakentaminen. Projekti vaikuttaa noin 6 500 neliömetrin osuuteen nykyisistä liiketiloista neljässä kerroksessa, ja siihen kuuluu myös kattotasolla sijainneiden toimistotilojen purkaminen ja niiden vuokralaisten siirtäminen.

KESTÄVÄ KEHITYS

Pilottiprojektissa ostoskeskuksen Pasaasi-käytävän katolle asennettiin 120 aurinkopaneelia vuonna 2017. Kiinteistön ja vuokralaisten henkilökunnalle annettiin paloturvallisuuskoulutusta, joka sisälsi mm. sammutusharjoituksia. Liukuportaiden turvallisuutta päätettiin parantaa johtuen toistuvista tapauksista, joissa ihmiset eivät noudattaneet liukuportaiden turvallisuussääntöjä. Liukuportaiden eteen asennettiin tolpat estämään rollaattorien ja vastaavien vieminen liukuportaisiin hissin käyttämisen sijaan.

Puolen vuoden välein maalis- ja syyskuussa järjestettävissä alennusmyynneissä kävi runsaasti asiakkaita. Itiksessä järjestettiin vuoden aikana useita muitakin tapahtumia, jotka herättivät mediahuomiota lehdissä ja blogeissa. Yhteistyötä Hope-hyväntekeväisyysjärjestön kanssa jatkettiin. Kolmas yhteinen joululahjakampanja ylitti odotukset keräämällä 3 500 joululahjaa vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Työmme tulokset näkyivät Itiksen vuokralaisten tyytyväisyydessä: Vuokralaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 4,55/5, kun vuonna 2016 se oli 4,26/5.

Itis

One of Scandinavia´s largest Shopping Mall, is a covered city shopping centre located in the Eastern part of Helsinki. There are more than 160 shops, 30 restaurants and cafetaria’s, two large department stores and 10,000m² offices.

READ MORE