België

Wereldhave Belgium investeert in middelgrote winkelcentra in Noordwest Europa die dominant zijn in hun regio en uitbreidingspotecieel hebben. Wereldhave Belgium is beursgenoteerde organisatie waarvan Wereldhave N.V. 70% aandelen in bezit heeft.

De portefeuille van Wereldhave in België bestaat uit winkelcentra in Genk, Luik, Nijvel, Doornik, Kortrijk, Gent en Waterloo zowel als herontwikkelingen in Doornik en Waterloo. De rest van de portefeuille bestaat uit kantoren in Antwerpen en Brussel.

RESULTATEN EN VASTGOEDWAARDERING

In België werden in 2017 88 huurovereenkomsten getekend voor een totaal van 26.009m². De belangrijkste transacties werden gesloten met Zara, Bershka, Electro Depot, H&M, Superdry en JD Sports. Als gevolg van een aflopende huur daalde de bezettingsgraad door frictieleegstand in Nijvel tot 94.9% op 31 december 2017 (2016: 95.9%).

De strategische beslissing om vrij parkeren in te voeren in Genk drukte de vergelijkbare huurinkomsten, maar pakte positief uit op de bezoekersaantallen van het centrum, die met 13% stegen. De omzetten van huurders stegen met 1,3%. De vergelijkbare huurinkomsten voor het jaar 2017 daalden met -1,1% (index 1,8%), waarvan -1,6% direct is toe te schrijven aan de invoering van gratis parkeren.  De bezoekersaantallen in de Belgische winkelcentra stegen met 2,7%, hetgeen 0,4% hoger is dan het gemiddelde van de markt. 

Op 25 januari 2018 maakte Carrefour in een persbericht bekend van plan te zijn twee hypermarkten te sluiten in Wereldhave Belgium’s winkelcentra Shopping1 (Genk) en Belle-Ile (Luik).

Aangezien er nog geen formele stappen zijn genomen door Carrefour, blijven de geldende huurovereenkomsten van kracht. Deze overeenkomsten vertegenwoordigen 3,7% van de totale huurstroom van Wereldhave Belgium. De winkel in Luik heeft een vroegtijdige opzeggingsmogelijkheid per 23 september 2018 en in Genk per 30 november 2019. Wereldhave Belgium is begonnen alternatieve plannen uit te werken, bestaande uit verhuur of opsplitsing van de betreffende units.

De bezettingsgraad van de Belgische kantorenportefeuille verbeterde van 90,9% eind 2016 tot 91,7% in 2017. Drie nieuwe huren (1.765 m²) warden gesloten in het kantorenpark 'De Veldekens' in  Berchem-Antwerpen, waarmee de bezetting ervan op 100% kwam.  

De totale portefeuille stond op 31 december 2017 gewaardeerd op € 786.8m (2016: € 784,5m). De waarde van de ontwikkelingsportefeuille bedroeg € 66,8m per jaareinde 2017 (2016: € 35,3m). De netto toename van € 31,5m houdt vooral verband met de uitbreiding van winkelcentrum 'Les Bastions' in Doornik.

ONTWIKKELINGSPORTEFEUILLE

De onderhanden ontwikkelingspijplijn bestaat uit de uitbreiding van ‘Les Bastions’ in Doornik. Het centrum zal in omvang verdubbelen van 15.000 m² tot 30.000 m² en samen met het aangrenzende retail park meer dan 40,000 m² beslaan. Vooral in de tweede helft van het jaar werd goede voortgang geboekt met de verhuur. Naar verwachting zal het centrum bij de feestelijke opening in april 2018 nagenoeg volledig zijn verhuurd, met grote en gerenommeerde nationale en internationale merken.

De uitbreiding van winkelcentrum Belle-ile in Luik is nog niet gecommitteerd. De omgevingsvergunning voor een uitbreiding met 8.000m² is verkregen, maar Wereldhave hanteert een voorverhuurpercentage van 70%, dat nog niet is bereikt.

DUURZAAMHEID

In 2017 is opdracht gegeven voor een energie audit en prestatiemeting van de winkelcentra in Nijvel en Kortrijk. Beide centra warden in 2016 met de BREEAM in use methodologie met “zeer goed” beoordeeld voor de gebouwen en “uitstekend” voor het vastgoedmanagement. Het ultieme doel van de audit is om het energieverbruik te optimaliseren, tegen een aanvaardbare IRR op de investeringen. In winkelcentrum Belle-Ile in Luik werd een zonwerende folie aangebracht op de beglazing, om oververhitting in de zomer te voorkomen en de kosten voor koeling terug te dringen.

In 2017 stelde Wereldhave Belgium nieuwe beleidsregels op voor energie, water en afval. Groene convenanten zijn nu gemeengoed met nagenoeg alle leveranciers en partners. In ieder winkelcentrum is een duurzaamheidcomité ingesteld, als geïntegreerd onderdeel van de consultatiecommissie. Het verstevigt de interactie tussen huurder en vastgoedeigenaar, via de uitwisseling van kennis en mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden. Hogere betrokkenheid leidt tot een hogere toegevoegde waarde van de inspanningen.

Our Shopping Centres

NIVELLES
Nivelles Shopping

WATERLOO
Waterloo

Our Office Buildings

Managing Director

Sind 1 juli 2016 is Kasper Deforche Managing director | CEO van Wereldhave Belgium.

LEES MEER

Top 5 tenants

at Dec 31 2017

1. Carrefour
2. C&A
3. H&M
4. Ahold-Delhaize
5. A.S. Watson Group