Disclaimer & privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden inclusief het Privacy beleid en het Cookie beleid, zijn van toepassing op alle websites van Wereldhave N.V. en Wereldhave Belgium comm. VA (hierna ieder afzonderlijk en tezamen te noemen: ‘Wereldhave’).

De informatie op de websites van Wereldhave wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Wereldhave streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Wereldhave kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wereldhave behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.

Wereldhave is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op, of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel Wereldhave selectief is in het verwijzen naar andere websites, kan Wereldhave niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Wereldhave is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

Het auteursrecht van deze website berust bij Wereldhave en/of bij derden die de tekst en beeldmateriaal ter beschikking hebben gesteld aan Wereldhave. Vermenigvuldiging of gebruikmaking in welke vorm dan ook van de website en het daarop opgenomen tekst- en beeldmateriaal voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wereldhave.

Privacybeleid

Indien u gegevens achterlaat via de website zal Wereldhave daarmee zorgvuldig omgaan en deze vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u via de website deelneemt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt

Abonneren

Wanneer u zich abonneert op het ontvangen van persberichten, verslagen en nieuwsbrieven (alles elektronisch) van Wereldhave dan geeft u Wereldhave de toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor toezending van persberichten,verslagen en nieuwsbrieven. Wilt u geen persberichten, verslagen en nieuwsbrieven meer ontvangen? Onder iedere elektronische nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven of u kunt zich uitschrijven door een e-mail met u verzoek in te dienen via info@wereldhave.com. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan Wereldhave verstrekt.

Intellectueel eigenaarschap

Wereldhave is de houder van het intellectuele eigenaarschap van de foto's, video's, tekst en alle andere inhoud op deze website. Hoewel u content van de website mag delen op social media, zoals Facebook, Twitter, blogs en andere websites voor sociale networking, draagt Wereldhave haar eigenaarschap van de content op geen enkele wijze over aan derden.

Cookie beleid

Bij bezoek aan een website van Wereldhave worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u de website van Wereldhave bezoekt.  De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website.

Er kunnen vier categorieën cookies gedefinieerd worden:

  • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van de website van Wereldhave verhoogd wordt. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder uw toestemming geplaatst worden.

  • Analytische cookies

Analytische cookes worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van gebruiksgedrag van onze bezoekers. Door deze informatie kunnen wij analyseren welke onderdelen van de website veel bekeken worden. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon. Analytische cookies die Wereldhave plaatst, mogen zonder uw toestemming geplaatst worden.  

  • Social Media cookies: 

Door social media cookies is het mogelijk om social media content te zien op onze website en content van onze website te delen via social media. Social Media netwerken doen aan profiling en tracking van gebruikers. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door dergelijke partijen. Social Media cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europese cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. 

  • Tracking cookies: 

Tracking (Profile & Advertentie) cookies worden gebruikt om de inhoud van een website persoonlijker en relevanter te maken. Door middel van deze cookies krijgt u bijvoorbeeld advertenties van Wereldhave te zien op andere websites. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europese cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden functionele en analytische cookies bij uw volgende bezoek weer geplaatst.

Onvoorziene cookies

Onvoorziene cookies kunnen geplaatst worden als een pagina op de website van Wereldhave een ‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe website, maar deze wel binnen onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Meer informatie over het privacy beleid van potentiële derde partijen kunt u vinden via de onderstaande links: 
- YouTube
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn

Deze versie is opgesteld op 28 juli; 2018.